HVIS I SKAL HOLDE EN KONFERENCE

- HVAD SÅ MED VIRKELIG AT GØRE DEN UFORGLEMMELIG?

Det kræver store ressourcer til ideudvikling og planlægning at afholde en konference, og ofte er der mange, som gerne vil med, men ikke har mulighed for at deltage. Genderwise tilbyder at udarbejde et journalistisk konferencereferat, så jeres konference bliver uforglemmelig, og de centrale pointer kan blive distribueret til en kreds, der er langt større end det publikum, der fysisk deltager på konferencen

Formålet med at holde en konference er typisk at samle mennesker med fælles interesser og diskutere spørgsmål og ideer, der vedrører et bestemt emne. Ofte er det eksperter, der indtager talerstolen, og derfor er der typisk mange guldkorn. Nogle af disse guldkorn bringer deltagerne videre i deres fremtidige arbejde, men langt de fleste bliver glemt og kommer kun ud til et begrænset publikum.


Genderwise tilbyder at skrive et journalistisk konferencereferat, hvor alle guldkorn fra konferencen bliver trukket frem i journalistiske artikler med fængende overskrifter. På den måde bidrager vi med at gøre stoffet levende og vedkommende, både for konferencens deltagere og for alle de mennesker, som ikke deltog i den fysiske konference.


Fordelene ved det journalistiske konferencereferat

Det er vores erfaring, at der er mange fordele for de virksomheder og organisationer, der vælger at få udarbejdet et journalistisk konferencereferat:


  1. En professionel opsummering til konferencens deltagere sætter virksomheden eller organisation i et godt lys: Med et journalistisk konferencereferat får deltagerne på konferencen en professionel opsummering med de bedste guldkorn. Det er brugervenligt, når en organisation sender konferencereferatet til deltagerne, så de fremadrettet har mulighed for at slå op i det og genlæse pointerne.

  2. Branding af virksomheden eller organisationen overfor et bredere publikum: Det journalistiske konferencereferat er et oplagt værktøj til at brande din virksomhed eller organisation. Ved at fremsende konferencereferatet til relevante interessenter - herunder pressen - og dele det på jeres hjemmeside og på sociale medier, fremstår I både professionelle, seriøse og trendsettende. Det sidste gælder særligt, hvis emnet for konferencen kaster et spyd ind i fremtiden og/eller beskæftiger sig med et betydningsfuldt emne.

  3. Profilering af din organisations visioner og know-how: Mange virksomheder skriver på deres hjemmeside om viden og visioner. Det journalistiske konferencereferat er som skabt til at dokumentere, at I sætter handling bag ordene, og at der er opbakning fra eksperter til den sag, som I arbejder for. Det journalistiske konferencereferat vil på den måde styrke troværdigheden af jeres vision, mission, mål og værdier.

  4. Faglig formidling, så budskabet når ud til flere modtagere: Ofte har konferencer en politisk eller faglig dagsorden, som primært henvender sig til fagpersoner. Med et journalistisk konferencereferat kan din virksomhed eller organisation få budskabet ud til et bredere publikum, som hurtigt kan sætte sig ind i problematikker omkring emnet, fordi indlæggene er formidlet journalistisk.

  5. Dokumentation af fakta: Vi lever i en verden, hvor mange har svært ved at finde ud af, hvad der er op og ned, når det gælder fakta kontra 'fake news'. Med et journalistisk konferencereferat får din virksomhed eller organisation dokumentation for den viden, som der eksisterer på området. Denne viden kan kritikere og 'sølvpapirshatte' finde dokumentation for, og i onlinedebatter vil I kunne dele konferencereferatet og henvise til specifikke fakta.
Kvindelig forfatter

Anne-Mette Barfod skrev i november 2023 et konferencereferat fra Topmøde om ligestilling. Her kan du læse artikler, som gengiver centrale pointer fra de taler, der blev holdt på konferencen af topfolk fra forskellige faglige organisationer. Anne-Mette har tidligere skrevet journalistiske konferencereferater for ministerier og styrelser.

Genderwise tilbyder professionel faglig formidling - også af tungt stof

Hos Genderwise har vi et særligt fokus på køn, magt og diversitet, og samtidig tilbyder vi faglig formidling inden for en lang række emner, problematiker og forskningsområder. Hvis du skal arrangere en konference, tilbyder vi sparring fra A-Z: Ideudvikling, lokation, gimmicks, journalistisk konferencereferat, pressestrategi m.v.


Anne-Mette Barfod, cand.polit. og journalist, har senest medvirket til at formidle professor Eva Boxenbaums forskning, og i starten af 2024 udkommer bogen Ildsjæle, som Boxenbaum har skrevet i samarbejde med Anne-Mette. Anne-Mette Barfod har også i andre sammenhænge arbejdet med formidling af tungt, akademisk stof, og var blandt andet med til at formidle forskning fra 10 forskellige områder i forbindelse med Forskningsministeriets projekt 'Forskerspirer'.


Via Christensencand.mag. og kommunikationsrådgiver,

har mange års erfaring som underviser, konsulent og leder. Hun underviser i at skrive, bl.a. i godt fagsprog, har produceret årsrapporter, faglige rapporter og workshopsammendrag og rådgiver fagfolk og forskere om kommunikation, sprog, medierelationer og branding. Via er også bogrådgiver, redaktør og oversætter – senest af Joan C. Williams’ bog Bryd bias (2023) og Sara Louise Muhrs og Poornima Luthras Den inkluderende leder (2024).

I min tid som forskningsminister var der særligt to projekter, som jeg var glad for. Det ene gik ud på at bane vejen for flere kvinder i forskning og som professorer. Det andet var 'Projekt Forskerspirer', og formålet med dette projekt var at vække interresse blandt unge gymnasieelever for en forskerkarriere.


Som inspiration til de unge skrev Anne-Mette Barfod 10 historier fra forskningens verden, som blev udgivet i en trykt publikation. Det var historier om alt fra naturvidenskab til filosofi. Historierne var korte, præcise og levende, og det er en kunst at formidle vanskeligt stof som en kort fortælling. Den korte form, den mestrer Anne-Mette Barfod.
Jytte Hilden, tidligere forskningsminister