VI BOOSTER ORGANISATIONEN OG STYRKER JERES MEDARBEJDERE

Empowerment af organisationen handler om at styrke helheden ved at skabe plads til forskelligheder, respekt og ligeværd. Udfordringen er at booste organisationen og styrke medarbejdernes engagement, tro på sig selv, innovations- og beslutningskraft.

Den tid er forbi, hvor virksomheder gik lige lukt efter profitmaksimering og ledelse gennem kontrol. I dag er mange andre parametre med til at tegne billedet af den succesrige virksomhed, og den allervigtigste er medarbejderne. Derfor er de omdrejningspunktet i corporate empowerment.


Her er seks centrale pointer om empowerment af organisationen gennem at styrke autenticitet og mangfoldighed blandt medarbejderne:


1. Dine medarbejdere er organisationens hjerte

Uden medarbejderne er virksomheden ingenting – med dem er den alt. Den moderne virksomhed ser sine medarbejdere som langt mere end arbejdskraft. De er viden, iderigdom og beslutningskraft.


2. Alle mennesker er unikke og har potentiale på tværs af køn, etnicitet, uddannelse, alder, religion, seksualitet

Den stærke virksomhed har en mangfoldig medarbejdergruppe, der hver har forskellige styrker, de kan bringe i spil i dagligdagen, og som bliver accepteret, støttet og hjulpet frem af deres ledere. At alle mennesker i virksomheden møder hinanden med ligeværd og respekt, er en hjørnesten i corporate empowerment.


3. Styrk den enkelte, styrk udvalgte grupper – styrk hele organisationen

Videreuddannelse og kompetenceudvikling er centralt i virksomheders og organisationers HR-arbejde. Corporate empowerment betyder at gå et skridt videre. Det handler om at styrke den enkeltes selvværd, assertion og personlige gennemslagskraft – bundet sammen af anerkendelsen af det enkelte menneske.

4. Menneskers autenticitet skaber grobund for tværfagligt samarbejde, udvikling og innovation

Den stærke virksomhed har en ledelsesstil, der hviler på værdier som rummelighed, empati og tillid. Der er plads til, at den enkelte leder kan være sig selv og dermed autentisk. Og der er et klima, hvor alle har tillid til hinanden. Det betyder, at nye ideer ikke holdes i det skjulte, men kommer ud at leve.


5. Stærke teams har beslutningskraft og autonomi

Den stærke virksomhed ved, at de bedste beslutninger træffes, der hvor udfordringerne er – hvad enten det er tekniske løsninger eller kontakt til borgere og kunder. Der kan være meget langt fra ledelsesgangen til det konkrete møde mellem virksomheden og dens kerneinteressenter. Derfor handler corporate empowerment om at give mere magt til medarbejderne.


6. Ledelsen og HR skal styrke relationer mellem mennesker med forskellig baggrund

Corporate empowerment handler om at sikre, at der er plads til alle i virksomheden, og at alle kan bidrage med det, de er bedst til. Men vi mennesker er født med fordomme mod dem, der er bare en smule anderledes end os selv. Bias, kalder vi det også. Det er ledelsen, der – støttet af HR – skal gå forrest i arbejdet med at komme bias til livs og i stedet sætte fokus på det, der er fælles, og som alle i virksomheden kan samles om.


Det handler om at styrke og frigøre det menneskelige potentiale på alle niveauer ved at booste medarbejdernes selvværd og autenticitet til gavn for mangfoldigheden – derfor taler vi også om corporate confidence.

Når jeg indimellem får at vide, at jeg er for besværlig eller kompromisløs, så er jeg ikke i tvivl om, at det også har at gøre med, at jeg er kvinde. Som mandlig instruktør er man stærk og principfast, mens man som kvinde hurtigt kan blive opfattet som besværlig.

Susanne Bier, filminstruktør