VORES VISION ER AT BIDRAGE TIL AT OPLØSE KØNSSTEREOTYPER OG -BARRIERER, SÅ ALLE MENNESKER KAN UDNYTTE DERES UNIKKE TALENTER TIL GAVN FOR BUNDLINJEN

I Danmark har vi et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. En vigtig årsag til dette fænomen er, at pigers og drenges, kvinders og mænds potentiale er begrænset af kønsstereotyper. Det er en dårlig forretning for os alle, da det begrænser talentmassens frie bevægelighed på tværs af uddannelsessektorer og arbejdspladser. Vi vil gøre op med kønsstereotyperne via PR, kommunikation og branding. Vil du være med?

I Danmark har vi baseret vores samfund på et princip om, at alle mennesker uanset køn, herkomst, religion, seksuel orientering osv. har lige muligheder for at uddanne sig og gøre karriere. I praksis er det bare ikke tilfældet. Strukturer både på og udenfor arbejdsmarkedet gør, at piger, drenge, kvinder og mænd ofte vælger uddannelse og karriere med udgangspunkt i deres køn
– i stedet for på baggrund af deres talent og interesser.


Den ulige fordeling af mænd og kvinder på arbejdspladserne er skidt for vores land og erhvervslivets konkurrence- og innovationskraft. Samfundsøkonomisk betyder det fx, at brancher, der er dominerede af mænd, i princippet kun har adgang til halvdelen af den talentmasse, der kunne tilføje branchen værdi.


På samme vis har branchens uddannelsesinstitutioner kun et halvt så stort et rekrutteringsgrundlag, når de skal hverve nye talenter til uddannelserne, som de ville have, hvis uddannelserne i højere grad tiltrak begge køn. Der er med andre ord et stort uudnyttet potentiale, som brancher og organisationer går glip af.


Genderwise arbejder for at indfri det potentiale.

Som i alle relationer og dialoger kan vi som mennesker kun nå hinanden med ligeværd, respekt og empati. Når vi sammen skal bryde de stereotype opfattelser af køn, får vi brug for at se hinanden med nye øjne: En kvinde kan godt være maskinmester og topchef, og en mand kan godt være sygeplejerske og hovedansvarlig for barslen. Kvinder kan godt have toplederambitioner, og mænd kan godt være omsorgsfulde og vice versa. Vi er ikke født til at være på en bestemt måde alene på grund af vores køn.


Alligevel lærer vi, fra vi ligger i vuggen, at piger og drenge, kvinder og mænd, er forskellige personligheder alene på grund af deres køn. Det er ubevidste kønsstereotyper, der sætter ind allerede fra fødslen og hele vejen igennem livet.


Genderwise arbejder for at nedbryde disse kønsstereotyper både hos kvinder og mænd – ud fra den klare overbevisning, at ligestilling er i alle menneskers interesse og vil gavne alle – både kvinder og mænd, piger og drenge, LGBT+-personer, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og samfundet som helhed.

Vi har brug for begge køn, og vi har brug for forskellige indgangsvinkler, og derfor tilstræber vi kønsmæssig diversitet i vores ledelse. Vi har alle forskellige egenskaber, og hvis vi kun havde én bestemt type i vores bestyrelse, så ville vi ikke kunne drage nytte af mangfoldigheden.

Jørgen Lang, direktør, Aarhus Universitets Forskningsfond