VI ANALYSERER JERES SITUATION OG LÆGGER EN STRATEGI OG HANDLINGSPLAN, SÅ I SKYDER GENVEJ TIL JERES MÅL

Genderwise analyserer jeres brand, kommunikation og iscenesættelse. Vi anlægger et helikopterperspektiv med skarpt fokus på jeres mål. Det understøtter vi med strategiudvikling, tids- og handlingsplaner og valg af værktøjer, målgrupper, virkemidler og platforme. Her er nogle af de metoder, vi tilbyder

STRATEGIWORKSHOPS

Sammen med jeres specialister eller nøglemedarbejdere inden for forskellige områder udvikler vi en kommunikations- og brandingstrategi. På den måde bliver der skabt et inhouse ejerskab til strategien.


FOKUSGRUPPEINTERVIEWS

Vi gennemfører fokusgruppeinternviews, så vi sammen kan blive klogere på, hvad udvalgte interessenter tænker om jeres organisation. Det sætter os i stand til at spidste pennen, når vi arbejder med strategisk kommunikation for jeres organisation.


DIALOGVÆRKTØJER

Vi hjælper jer med værktøjer, der sætter jer i stand til at tale om ligeværd, identitet, sexisme, stereotyper og bias i jeres organisation. Det skaber grobund for at fokusere på kønsperspektiver i kulturen og i kommunikationen mellem mennesker.


ADFÆRDSDESIGN OG ARBEJDSMILJØ

Sammen med jeres HR-afdeling iværksætter vi initiativer, der kan skabe en god og sund adfærd på jeres arbejdsplads og styrke det gode arbejdsmiljø. Princippet er at gøre det nemt at gøre det rigtige.

KØNSPERSPEKTIVER

Vi gennemfører tjek af kønsidentiteten i jeres organisation. På den måde skaber vi et solidt afsæt for at vurdere potentialet for at tiltrække og fastholde flere interessenter.


UNDERSØGELSER OG SURVEYS

Vi taler med jeres interessenter om deres syn på jeres organisation. Emnerne kan være alt fra ledelse, bias, branding, ligeværd og sexisme til kønsstereotyper, forskelsbehandling, normer og forventninger. Det giver jer et blik på jer selv gennem nøgleinteressenternes briller.


ANALYSER

Vi designer og gennemfører kvalitative og kvantitative analyser, udarbejder rapporter og kortlægger jeres potentiale. Vi gennemfører også analyser, hvor vi samler nøgleinteressenter til en workshop for at skabe opbakning, synergi og ideer omkring jeres initiativer.


GENDER STAKEHOLDERS

Som mennesker er langt de fleste af os afhængige af enkeltpersoner og grupper i omverdenen. Derfor har vi hos Genderwise fokus på vores kunders ’stakeholders’ eller interessenter. Det er mennesker og aktører i og omkring virksomheden, som på forskellig vis har betydning for, om den når sine mål.


Når vi træffer beslutninger i lukkede og ens grupper, ender vi med skandaler og møgsager.

Christina Lundsgaard Ottsen, ph.d. i psykologi