VI HAR BLIK FOR DET STORE MENNESKELIGE OG ØKONOMISKE POTENTIALE, DER LIGGER I AT OPLØSE KØNSBARRIERER OG STEREOTYPER MED EFFEKTIV KOMMUNIKATION

LØSNINGER


Hvis I vil styrke jeres potentiale, nedbryde barrierer og geare jeres organisation til fremtiden, har vi løsninger til jer. Vi tager afsæt i jeres virkelighed og gør processen spændende, inspirerende og effektiv.


Løsninger på diversitetsudfordringer spænder over et spektrum, der går fra overordnede principper, som tjener som pejlemærker for organisationen, til konkrete anvisninger, der tager udgangspunkt i den enkeltes arbejdsdag. Der kan være meget langt fra at sige ’vi ønsker en inkluderende arbejdskultur’ og så til at have det i praksis. Genderwise giver jer redskaber til at sætte ord på, hvad en inkluderende kultur er for jer.


De fleste af os vil gerne ændre os og blive bedre, mere inkluderende, mindre fordomsfulde, mere rummelige. Vi ved godt, hvad vi skal – men det kan være svært at gøre det. Sammen med jer udtænker Genderwise løsninger, som er nemme at implementere, og anvisninger, som det ligger lige for at følge.


Når ledelse og medarbejdere rent faktisk gør det, som de siger, de vil, i strategipapirerne, er organisationen godt på vej til at styrke og forny sit brand.


GEVINSTER


Der ligger et stort økonomisk og menneskeligt potentiale i at nedbryde kønsbarrierer og stereotyper på arbejdspladsen og i den interne og eksterne kommunikation og branding.


De kønsopdelte studieretninger, arbejdspladser og afdelinger går glip af talenter, fordi de i princippet kun har adgang til halvdelen af talentmassen. Derfor ligger der et attraktivt vækst-, innovations- og brandingpotentiale i at tiltrække og fastholde talenter på tværs af køn og kønsidentitet. Dertil kommer, at det gavner arbejdsklimaet, når der er lige god plads til alle på jobbet.


Når ambitionen er at tiltrække og fastholde flere kvinder – eller mænd – i fag, hvor der traditionelt er en overvægt af det modsatte køn, skal forandringen primært ske blandt de ledere og medarbejdere, som dominerer institutionerne og arbejdspladserne i dag. Det er først og fremmest dem, der er bærere af kulturen. Det gælder fra blikkenslageruddannelsen til bestyrelseslokalet i den højtprofilerede finansielle institution, og fra pædagoguddannelsen til ledelsen i den enkelte daginstitution.


Genderwise udtænker koncepter og søsætter projekter, som bygger på den viden og idérigdom, som allerede findes i jeres organisation. Med udgangspunkt i en analyse af holdninger, ambitioner og kultur vurderer vi potentialet på kort og længere sigt for at skabe en arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde de stærkeste talenter uanset kønsorientering.


BARRIERER


Vi har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder og mange fordomme om, hvad mænd og kvinder ønsker sig i livet. Stereotyper, bias og usynlige hindringer for innovation og vækst begrænser menneskers muligheder og koster på bundlinjen.


’Kvinder har ikke så meget flair for matematik og tekniske fag som mænd.’ Det er en fordom, vi ofte hører. Den har ikke noget på sig. Kvinder kan være præcis ligeså matematisk orienterede som mænd, og mænd nøjagtig ligeså talblinde som kvinder. Alligevel ser vi den traditionelle talnørd som en mand, og den traditionelle omsorgsgiver som en kvinde.


Sådanne fordomme udgør usynlige barrierer for alle de kvinder, som har talent for matematik og elsker at nørde med teknik. De kan måske ikke se sig selv på en af de tekniske uddannelser, hvor det vrimler med mænd, og hvor lærere og andre rollemodeller også er af hankøn. Tilsvarende kan det være svært for mænd at føle sig hjemme i omsorgsfag, hvor der er en overvægt af kvinder, og mændene kan blive opfattet som alt for 'feminine'.


Vores vaner og tankemønstre sætter ofte barrierer op for os selv og andre, uden at vi aner det. Når studievejlederen i en kommuneskole skal rådgive en pige i 9. klasse i hendes valg af uddannelse, ser han måske automatisk en pædagog, sygeplejerske eller hjemmehjælper for sit indre blik – og så bliver det den slags fag, han foreslår hende. Men uden at vide af det er han med til at begrænse den unge kvinde i at udfolde sit fulde talent. For måske er hun ikke særlig social, men til gengæld yderst fingernem og ville blive en glimrende mekaniker.


Genderwise afdækker barriererne og kører jeres organisation i stilling til at nedbryde dem – så I bliver en attraktiv arbejdsplads eller uddannelsesinstitution for alle uanset kønsorientering.

Kvinder og mænd kan være lige gode eller lige dårlige chefer. Det handler om personlighed, kompetencer, handlekraft, strategisk og analytisk evne, kommunikationsevner, empati og meget andet. Der er ikke nogen god grund til, at der er så få kvinder på topposter i dag – andet end tradition og træghed i systemet. 

Lisbeth Knudsen, strategisk direktør, Altinget