SIDSTE NYT OM KØN

OG DIVERSITET


Vi overvåger medierne om køn og diversitet og deler relevant stof på Facebook. Følg med her.

OPLÆG, KURSER OG WORKSHOPS


Vi tilbyder kurser, foredrag og workshops for at styrke jeres brand, arbejdsmiljø og vækstpotentiale.

K-VÆRKTØJER TIL KØNSDIVERSITET


Vi udvælger de værktøjer, der virker, så I kan skyde genvej til jeres kommunikations- og forretningsmål.

To be genderwise

VI ER KLOGE PÅ, HVORDAN VI INDTÆNKER KØNSPERSPEKTIVER I KOMMUNIKATIONS- OG BRANDINGINDSATSEN

Genderwise er et engelsk ord, som betyder ’efter køn’, ’i forhold til køn’ eller ’kønsmæssigt’. Første del af ordet, ’gender’, betyder ’køn’ i social forstand, mens ’sex’ betyder biologisk køn. Når man taler om ligestilling, kønsrelaterede problematikker osv. på engelsk, bruger man ’gender’. På dansk betyder ’køn’ både socialt og biologisk køn.


Sidste del af ordet, ’wise’, svarer til den danske endelse ’-vis’ som i skiftevis (’på skift’) eller ’tydeligvis (på en tydelig måde), og bruges om den måde, noget sker eller fremtræder på. Men ’wise’ er også et tillægsord, som betyder ’vis’ i, altså vidende, indsigtsfuld.

Både wise/vis = måde og wise/vis = vidende stammer fra det latinske udsagnsord ’videre’ som betyder ’at se’, og som har efterladt en lang række afledte ord og betydninger i sit kølvand, både på dansk, engelsk og andre moderne sprog – fx vis, vide, viden, vision.


Vi har valgt navnet Genderwise, fordi vi arbejder med at fremelske viden og indsigt om sammenhængen mellem ligeværd, diversitet, inklusion, ligestilling, kommunikation og branding.

Skriv til os!

Vi hjælper vores kunder med at tænke køn ind i kommunikations- og brandingindsatsen og træde i karakter som en organisation i tråd med tiden. Har du lyst til at samarbejde med os – eller har du spørgsmål, forslag og ideer, så glæder vi os til at høre fra dig!