NYHEDER

Vi følger med i medierne om køn og diversitet og deler relevant stof på Facebook. Følg med her.

OPLÆG, KURSER OG WORKSHOPS

Vi tilbyder kurser, workshops og foredrag for at styrke jeres brand, arbejdsmiljø og vækstpotentiale.

VÆRKTØJER

Vi udvælger de værktøjer, der virker, så I kan skyde genvej til jeres kommunikations- og forretningsmål.

To be genderwise

VI ER KLOGE PÅ, HVORDAN VI INDTÆNKER KØNSPERSPEKTIVER I KOMMUNIKATIONS- OG BRANDINGINDSATSEN

Genderwise er et engelsk ord, som betyder ’efter køn’, ’i forhold til køn’ eller ’kønsmæssigt’. Første del af ordet, ’gender’, betyder ’køn’ i social forstand, mens ’sex’ betyder biologisk køn. Når man taler om ligestilling, kønsrelaterede problematikker osv. på engelsk, bruger man ’gender’. På dansk betyder ’køn’ både socialt og biologisk køn.


Sidste del af ordet, ’wise’, svarer til den danske endelse ’-vis’ som i skiftevis (’på skift’) eller ’tydeligvis (på en tydelig måde), og bruges om den måde, noget sker eller fremtræder på. Men ’wise’ er også et tillægsord, som betyder ’vis’ i, altså vidende, indsigtsfuld.

Både wise/vis = måde og wise/vis = vidende stammer fra det latinske udsagnsord ’videre’ som betyder ’at se’, og som har efterladt en lang række afledte ord og betydninger i sit kølvand, både på dansk, engelsk og andre moderne sprog – fx vis, vide, viden, vision.


Vi har valgt navnet Genderwise, fordi vi arbejder med at fremelske viden og indsigt om sammenhængen mellem ligeværd, diversitet, inklusion, ligestilling, kommunikation og branding.

Skriv til os!

Vi hjælper vores kunder med at tænke køn ind i kommunikations- og brandingindsatsen og træde i karakter som en organisation i tråd med tiden. Har du lyst til at samarbejde med os – eller har du spørgsmål, forslag og ideer, så glæder vi os til at høre fra dig!

 
 
 
 

Genderwise er et full service PR-, kommunikations- og brandingbureau.

Vi har det særlige fokus, at vi indtænker køn og diversitet i brandingarbejdet.

Kom i gang med genderbranding!

Det er en dårlig forretning kun at rekruttere fra halvdelen af talentpoolen. Organisationens interessenter – medarbejdere, kunder, investorer osv. – har nemlig et køn. Derfor er det centralt at indbygge kønsperspektivet i brandingstrategien. På en workshop for jeres ledelsesteam guider vi jer gennem trinnene i den gode genderbrandingproces – med udgangspunkt i jeres organisation og den virkelighed, I befinder jer i.

Kom med backstage, og hils på os!

Vi er kommunikationsfolk med erfaring inden for virksomhedskommunikation, strategi, analyse, medierelationer og branding. Derudover har vi dyb viden om kønsproblematikker på arbejdspladsen og i andre sammenhænge. Det er den unikke kombination, der gør at vi kan rådgive jer optimalt om genderbranding.

Diversitet og inklusion styrker jeres brand

Det har længe været kendt, at der er en positiv sammenhæng mellem et godt arbejdsmiljø, produktivitet og bundlinje. En undersøgelse dokumenterer samtidig, at det skaber større arbejdsglæde og tryghed på jobbet, når der er nogenlunde lige mange kvinder og mænd.

Vi skal handle med visdom i verden

Vi er alle verdensborgere, og vi bærer alle – hver især – et ansvar for verdens fremtid. Derfor skal vi være vise i den måde, vi behandler vores omverden og vores medmennesker på. Vi har alle et ansvar for at understøtte en udvikling, hvor alle mennesker uanset kønsorintering kan følge den karrierevej, de ønsker sig, og udfolde deres talenter.


I Genderwise får du rådgivning baseret på fakta, viden, erfaring – og visdom.

unsplash