Kønsstereotyper

HELT FRA VORES TIDLIGE BARNDOM LÆRER VI, HVILKEN ADFÆRD MENNESKER OMKRING OS FORVENTER AF OS AFHÆNGIGT AF VORES KØN. DET ER VIGTIGT AT KENDE OG FORSTÅ STEREOTYPER, NÅR VIRKSOMHEDER PLANLÆGGER OG EKSEKVERER DERES KOMMUNIKATION

I dette eksperiment bliver pædagogerne overraskede over, hvordan de uden at ville det kommer til at forskelsbehandle børn. Se flere videoer

Stereotyper eksisterer stadig på alle niveauer af samfundet og i alle aldersgrupper. De påvirker, hvordan vi opfatter hinanden, gennem oversimplificerede antagelser. Det er vigtigt at kende og forstå stereotyper, når virksomheder planlægger og eksekverer deres kommunikation.

 

Fastholder og begrænser
Kønsstereotyper har en tendens til at fastholde status quo. De er nedarvede gennem århundreder fra samfund, som begrænsede kvinders beskæftigelsesvalg og personlige udvikling, og de forhindrer kvinder i at realisere deres fulde potentiale som individer og økonomiske aktører. Derfor står stereotyper i vejen for ligestilling mellem kvinder og mænd. Samtidig spiller kønsstereotyper ofte sammen med andre stereotyper, der fx diskriminerer på grundlag af alder, migrationsstatus, seksuel orientering, handicap osv.

 

Stereotyper præger stadig vores opfattelse af og forventninger til kønnene, og det sætter ind, fra vi er helt små og påvirker vores værdier, uddannelsesvalg, forbrugsmønstre og karriere. Videoen her på siden er lidt af en øjenåbner, som viser, hvordan voksne ude at vide af det kommer til at forskelsbehandle små børn udfra stereotype forventninger.


På arbejdsmarkedet er stereotyper med til at begrænse kvinders adgang til visse sektorer, såsom teknik, brandslukning, fremstilling, byggeri, tømrerarbejde, mekanik, den tekniske og videnskabelige sektor og nye teknologier. Omvendt begrænser kønsstereotyper mænds adgang til omsorgs- og sundhedssektoren, humaniora m.v.


Kønsroller og stereotyper er en iscenesættelse af vores fælles virkelighed, som starter i vores hoved og udspiller sig i vores adfærd, selviscenesættelse og karrierevalg.

Genderwise