VI NEDBRYDER FORDOMME OM KØN FOR AT STYRKE JERES KUNDE-, REKRUTTERINGS- OG FORRETNINGSPOTENTIALE

Når vi bliver født, får vi et cpr-nummer, som er bestemt af vores køn. Kønnet er på mange måder bestemmende for hele vores liv privat og i vores karrierevalg. De traditionelle kønsnormer holder os fast i roller, som spænder ben for personlig vækst, ligeværd og forretningsmæssig udvikling. Derfor skal vi være klogere på kønsnormer, adfærd og kultur og bryde stereotyperne, også i arbejdet med kommunikation og branding i virksomheder og institutioner.

Ordet kultur stammer fra latin og betyder ’det dyrkede’. På den måde står ordet kultur i kontrast til ordet natur, som betyder ’det fødte’ eller det biologiske bestemte.


Kultur kan defineres som den ikke-genetiske videreførelse af adfærd mellem generationer. Spoler vi tiden tilbage, har vi traditionelt haft en kultur, hvor manden har været overordnet kvinden, og først i løbet af de seneste 100 år er kvinder gradvist blevet ligestillet med mænd.


Alligevel har vi stadig en kultur i samfundet, i vores hjem, hos vores uddannelsesinstitutioner og på vores arbejdspladser, der direkte og indirekte gør forskel på køn. Vi har nogle skjulte forventninger til mennesker afhængigt af køn, som lever i alle dele af vores samfund, og som også er en del af virksomheds- og organisationskulturen. Dem skal vi tage livtag med!


Genderwise tænker i win-win, for ligestilling og ligeværd er ikke et nulssumsspil, men en vinderstrategi, og vi er meget bevidste om, at kultur er adfærd, og at vi skal bryde kønsnormerne, så der bliver plads til at vokse både som mennesker og organisationer. Derfor skal rebrande kulturer i dansk erhvervsliv.


I denne sjove video bliver tilfældige mænd afkrævet en højere pris end kvinder i pølsevognen, fordi mænds gennemsnitsløn er højere. Lavere løn i kvindefag og det kønsopdelte arbejdsmarked er en del af vores kultur.

Man stiller ofte kvinder med krævende jobs spørgsmålet: Hvordan klarer du det hele? Og det bliver mange kvinder irriterede over, fordi man ikke spørger mænd om det samme. Men jeg har fundet ud af, at grunden til, at man ikke stiller mænd det spørgsmål, er, at mænd IKKE klarer det hele. De har ofte nogen, der klarer hjemmefronten. Sådan er det bare. Og derfor skal vi måske som kvinder holde op med at være sure over at få det spørgsmål, fordi det faktisk er unikt for kvinder, at de klarer så meget både i hjemmet og på jobbet.

Helle Thorning Schmidt