VORES RÅDGIVNING HVILER PÅ FAKTA, VIDEN OG ERFARING OM KØNSPERSPEKTIVER I KOMMUNIKATIONS- OG BRANDINGINDSATSEN

Vi er alle verdensborgere, og vi bærer alle – hver især – et ansvar for verdens fremtid. Derfor skal vi være vise i den måde, vi behandler vores omverden og vores medmennesker på. Vi har alle et ansvar for at understøtte en udvikling, hvor alle mennesker uanset kønsorintering kan følge den karrierevej, de ønsker sig, og udfolde deres talenter.

De gamle grækere anerkendte fire dyder: Visdom, retfærdighed, mod og selvbeherskelse, og med kristendommen kom tre til: Tro, håb og kærlighed. At være vis vil sige, at vi formår at rumme dyderne.


Derfor er det at være vis ikke det samme som at være intelligent, klog eller vidende. Visdom er noget, vi som mennesker tilegner os, og som former hele vores personlighed og måde at være i verden på.


I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er mål for, hvordan vi skal agere med visdom i verden. Det femte mål er ligestilling mellem kønnene, for når piger og kvinder kan uddanne sig, selv bestemme over deres krop og arbejdsliv og deltage i politik på lige fod med mænd, fremskynder det bæredygtig udvikling.


Derfor er ligestilling mellem kønnene ikke kun en grundlæggende menneskeret – det forstærker og accelererer også alle andre udviklingsområder. 


Vi kan ikke alle blive vise verdensborgere over en nat. Visdom tager tid. For at opnå visdom må vi først se på vores inderste væsen, vores livserfaring og værdier, og dernæst vende os mod verden i kommunikation. Når vi kommer i stadig dybere kontakt med os selv, vores essens og væsenskerne, bliver vi mere og mere klare i vores handlinger.


Intelligens og visdom er ikke det samme, for intelligens er til dels genetisk båret og handler fx om vores evne til at løse problemer og klare udfordringer. Viden i sig selv er heller ikke visdom.


Visdom er en måde at bruge vores viden og erfaring på, så vi agerer i forhold til det medansvar, vi hver især har for helheden.

Det modsatte af visdom er fordomsfuldhed og lukkethed overfor nye spørgsmål og svar.


Nogle mennesker bliver ikke særlig meget visere med tiden, fordi de ikke gør noget aktivt ved deres erfaring. Bæredygtighed og visdom hænger sammen, for man må være vis og bruge både sin erfaring, sin viden og sin intelligens for at finde ud af, om noget er bæredygtigt eller ej.


Visdommen peger mod bæredygtighed og omsorg. Det gælder også vores forhold til andre mennesker og generationerne imellem. Og det gælder mellem kønnene, for vi har brug for visdom, når vi skal gøre plads til verdensborgere, som kan udfolde deres talenter uanset kønsorientering.


Vi skal være kloge på køn også i forretningsøjemed. For den virksomhed, der agerer med visdom og mod for at dreje sig i en ny og mere bæredygtig retning, er et sted, mange gerne vil arbejde, og en aktør, mange gerne vil handle med.


Vi skal alle agere med visdom i verden. Derfor kalder vi os Genderwise.

I believe in equality for all - except perhaps reporters and photographers

Gandhi