VI INDDRAGER KØN, DIVERSITET OG INKLUSION SOM PRISME I ANALYSE-, STRATEGI- OG BRANDINGARBEJDET

Vi løser opgaver i krydsfeltet mellem PR, kommunkation og branding. Vores ambition er at styrke jeres forretningsstrategi og brande jer, så I står stærkt i forhold til jeres nøgleinteressenter. Vi arbejder ud fra et helikopterperspektiv med skarpt fokus på jeres mål og inddrager køn, diversitet og inklusion som prisme i analyse-, strategI- og brandingarbejdet.

Et brand er den måde, en branche, en virksomhed, en organisation, et fag eller en enkeltperson fremstår på. Du har et stærkt brand, når det, omverden forbinder med dig eller din organisation, stemmer overens med det image, I gerne vil have.


Genderbranding handler om, hvordan produkter, virksomheder, arbejdspladser og brancher kan brandes, så de bliver attraktive for alle mennesker uanset kønsorientering. Det bliver de blandt andet ved at appellere til målgruppens værdier, interesser og drømme, snarere end til deres køn, og ved at have stærke ambassadører, der kan sætte ansigt på virksomheden internt og eksternt og profilere den som en arbejdsplads med plads til alle talenter. Det handler om at gøre op med de kønsstereotyper, som de unge generationer ikke længere kan spejle sig i. 


Genderbranding er en tværgående disciplin, et prisme, vi holder op foran de andre brandingindsatser.

Vi har et patriarkalsk sprog, vi lægger bare sjældent mærke til, hvor det slår igennem. Det er fyldt med professionsbetegnelser som ’brandmand’, ’domsmand’, ’statsmand’. Verdensmesterskabet i fodbold er for mænd, ellers hedder det ’kvindefodbold’. Jeg tror, vi i alt for lille grad erkender, hvad sproget betyder.

Anette Dina Sørensen, skribent, ligestillingsdebattør og tidligere kønsforsker

I Genderwise gennemfører vi analyser og rådgiver om PR, kommunikation. pressestrategier, sociale medier og branding, og vil løser en bred vifte af brandingopgaver:


  • CORPORATE BRANDING: Vi analyserer og arbejder med den måde, jeres organisation fremstår på over for omverden og jeres nøgleinteressenter: kunder, investorer, nuværende og potentielle medarbejdere, leverandører, distributører, interesseorganisationer, medier etc.

    For at finde ud af, om jeres corporate brand afspejler diversitet, inklusion og ligeværd kan I stille jer spørgsmålene:

    Appellerer jeres virksomheds corporate brand til både kvinder, mænd og LGBT+? Hvordan taler I om jeres virksomhed, hvordan fortæller I om jeres arbejde og produkter, og fremstår I med ord og billeder som en rummelig, moderne og inkluderende virksomhed?


  • EMPLOYER BRANDING: Det handler om at brande jeres virksomhed som arbejdsplads, idet et stærkt employerbrand gør det lettere for jer at tiltrække, rekruttere og fastholde medarbejdere uanset kønsorientering. Her kan I stille jer selv spørgsmålene:

    Appellerer arbejdspladsen nuværende brand og kommunikationsstil til alle uanset køn? Får såvel talentfulde kvinder som mænd lyst til at søge job og gøre karriere hos jer? Er arbejdspladsen og arbejdsforholdene indrettet, så alle uanset kønsorientering trives og føler sig tiltrukket af jobs på alle niveauer i organisationen?


  • PERSONLIG VIP-BRANDING: Det enkelte menneske kan udgøre et stærkt brand. Har jeres virksomhed en plan for, hvordan I profilerer både virksomheden, topledelse, bestyrelsen og talenter af begge køn via personlig branding? Frontfigurer af begge køn og af forskellig alder, etnicitet, type og fremtoning er med til at sende signaler til omverdenen om, at jeres virksomhed er trådt ind i det 21. århundrede og ser diversitet som et vigtigt aktiv.