VI ARBEJDER FOR AT SIKRE, AT ALLE MENNESKER KAN FØLE SIG TRYGGE BÅDE PRIVAT OG PÅ JOBBET TIL GAVN FOR PRODUKTIVITETEN I JERES ORGANISATION

Har du mistanke om, at en af dine kolleger bliver udsat for vold i hjemmet?  Går du og overvejer, hvad du skal gøre? Er du bange for at blande dig? Eller overvejer du, hvordan du bedst kan hjælpe?

Den seneste undersøgelse i Danmark viser, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold. Tallene kommer fra en undersøgelse udgivet i juni 2018 af Statens Institut for Folkesundhed.


Kigger vi på psykisk partnervold, har 2,5 procent af den voksne befolkning i Danmark været udsat for psykisk partnervold inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse fra VIVE udgivet i august 2018. Tallet for kvinder er 4,0 procent, mens tallet for mænd er 1,0 procent. Dog kan der være tale om et skyggetal for mænd, idet de eksisterende kønsnormer kan gøre det sværere for mænd at stå frem og erkende, at de er udsat for partnervold.


Når så mange mennesker er udsat for vold, kan en eller flere af dine kolleger være udsat for vold og overgreb bag hjemmets fire vægge. Hvis du har mistanke om, at det er tilfældet, tænker du måske, hvordan du kan hjælpe din kollega, som måske melder sig syg, trækker sig fra fællesskabet eller virker fraværende og udmattet.


Tegn på, at en kollega er udsat for vold, kan være:


 • Blå mærker, brud og andre fysiske skader.
 • Gentagne undskyldninger og bortforklaringer.
 • Møder ikke til tiden.
 • Tager skylden på sig.
 • Overholder ikke aftaler.
 • Har hukommelsesproblemer.
 • Kommer med bortforklaringer (gled på badeværelset, gik ind i en dør osv.)
 • Isolerer sig, trækker sig fra fællesskabet eller løser sine opgaver alene.
 • Har svært ved at nå sine opgaver.
 • Har højt sygefravær og døjer med mavepine, hovedpine, manglende appetit, angst og træthed.
 • Ændret adfærd, grådlabil, ængstelig, indadvendt og bange for vrede.FAKTA OM PARTNERVOLD

Partnervold påvirker hele livet - også arbejdslivet. Voldsramtes helbred er ofte dårligt, og de trives ikke i hverdagen. Det kan betyde øget sygefravær og i sidste ende risiko for at miste arbejdet. Derfor er der al mulig grund til at hjælpe voldsramte på arbejdspladsen.


 • 83 % af voldsudsatte kvinder oplyser, at partnervolden har påvirket deres arbejde negativt. 35% har oplevet problemer med at nå deres arbejdsopgaver. 24% er stoppet med at arbejde pga. volden.
 • Den seneste undersøgelse i Danmark viser, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold. Tallene kommer fra en undersøgelse udgivet i juni 2018 af Statens Institut for Folke-sundhed.
 • Omkring 72.000 kvinder og 22.000 mænd er årligt udsat for psykisk vold af deres partner. Psykisk vold er den hyppig­ste voldsform. I 2019 blev psykisk vold strafbart. Psykisk vold er gentagne tvangsmæssige handlinger og ord, som over tid ned­bryder et andet menneskes integritet og selvværd.
 • Det er hyppigst kvinder i alderen 18 til 49 år, som er ud­sat for vold fra en (eks)partner.
 • Vold mod kvinder koster samfundet ca. en halv milliard kroner om året i fx sygemeldinger, sund-hedsvæsen og krisecenterophold.
 • Partnervold koster arbejdspladser omkring 30 mio. kr. i produktionstab om året.
 • Der findes flere former for partnervold: Psykisk vold, fysisk vold, seksualiseret vold, økonomisk vold, materiel vold, digital vold og stalking.
 • Partnervold skader børns trivsel og udvikling. Det er lige så skadeligt for børn at overvære vold mod deres forælder, som selv at blive udsat.

Det kan være svært at spørge en kollega, om han eller hun er udsat for vold, og de fleste af os er lykkeligvis ikke vant til at tale om vold. Derfor kan det være vanskeligt som udenforstående at spørge ind til, hvordan det går.


VÆR EN GOD KOLLEGA

Selv om du er sikker på, at din kollega er udsat for vold, kan du ikke være sikker på, at han eller hun vil indrømme det, hvis du spørger direkte. Der er nemlig meget skyld og skam knyttet til vold, og derfor kan det også være svært at indrømme overfor sig selv, hvis man er udsat for partnervold. Nogle kan være bange for at handle og bryde ud af den voldelige relation.


Hvis din kollega er udsat for vold, kan du støtte ved at vise, at du er klar til at lytte og tror på det, han eller hun fortæller dig. Du kan være den første person, som din kollega betror sig til.


Det kan være en lang og smertefuld proces at bryde ud af et voldeligt forhold, og derfor kan der gå lang tid, før din kollega finder modet til at fortælle dig, hvad der foregår i hjemmet. Når du tilbyder din hjælp, risikerer du samtidig at blive afvist. Den afvisning må du rumme, for det er vigtigt, at du bliver ved med at vise, at du er der for din kollega, og at du er klar til at lytte. Her gælder det om at være tålmodig. Det er vigtigt, at du ikke presser din kollega, for han eller hun er presset nok i forvejen. Forsøg i stedet i fællesskab at finde frem til, hvad du kan gøre for at hjælpe.


Det kan være svært at være vidne til, at din kollega ikke ændrer sin situation, og som kollega og pårørende kan du selv få brug for gode råd.


PROFESSIONEL HJÆLP

Hvis din kollega – eller du selv – har brug for professionel hjælp og gode råd, kan I hver især helt anonymt kontakte den nationale hotline på telefon 1888.