VI ER KLOGE PÅ, HVORDAN VI INDTÆNKER KØNSPERSPEKTIVER I KOMMUNIKATIONS- OG BRANDINGINDSATSEN

Genderwise er et engelsk ord, som betyder ’efter køn’, ’i forhold til køn’ eller ’kønsmæssigt’. Første del af ordet, ’gender’, betyder ’køn’ i social forstand, mens ’sex’ betyder biologisk køn. Når man taler om ligestilling, kønsrelaterede problematikker osv. på engelsk, bruger man ’gender’. På dansk betyder ’køn’ både socialt og biologisk køn.


Sidste del af ordet, ’wise’, svarer til den danske endelse ’-vis’ som i skiftevis (’på skift’) eller ’tydeligvis (på en tydelig måde), og bruges om den måde, noget sker eller fremtræder på. Men ’wise’ er også et tillægsord, som betyder ’vis’ i, altså vidende, indsigtsfuld.


Både wise/vis = måde og wise/vis = vidende stammer fra det latinske udsagnsord ’videre’ som betyder ’at se’, og som har efterladt en lang række afledte ord og betydninger i sit kølvand, både på dansk, engelsk og andre moderne sprog – fx vis, vide, viden, vision.


Vi har valgt navnet Genderwise, fordi vi arbejder med at fremelske viden og indsigt om sammenhængen mellem ligeværd, diversitet, inklusion, ligestilling, kommunikation og branding.


Det er ikke mere nedværdigende for en kvinde at blive valgt på en kvote, end det er for en mand at blive valgt på grund af tradition, og fordi man kender nogen i et old boys network.

Maria Rørbye Rønn, generaldirektør i DR