Som mennesker er langt de fleste af os afhængige af enkeltpersoner og grupper i omverdenen. Derfor har vi hos Genderwise fokus på vores kunders ’stakeholders’ eller interessenter. Det er mennesker og aktører i og omkring virksomheden, som på forskellig vis har betydning for, om den når sine mål.

Enhver organisation har stakeholders. Det kan være medarbejdere, kunder, myndigheder, medier, leverandører, distributører og investorer, som på forskellig vis har betydning for organisationens succes. I kommunikationsbranchen er interessentanalysen et udbredt værktøj, og ikke uden grund, da den skaber et billede af organisationens samspil med interne og eksterne interessenter.


Når vi hos Genderwise taler om kønsperspektiver i kommunikations- og brandingindsatsen, handler det om at tage højde for, at mennesker omkring os træffer komplekse afgørelser, hvor kønnet fra tid til andet har indflydelse på beslutningen. Eksempelvis er det mest kvinder, der køber rød neglelak og økologiske gulerødder og studerer humaniora på universitetet, mens det typisk er mænd, vi møder i jagtforretningen og indenfor håndværksfag, it og teknologi. Interessenterne er altså ikke kønsløse – og deres køn og kønsidentitet kan have indflydelse på deres prioriteter og valg.


Når Genderwise gennemfører interessentanalyser, stiller vi blandt andet spørgsmålene:


  • Hvordan er kønssammensætningen i direktionen, i bestyrelsen og blandt mellemlederne?
  • Hvordan er kønssammensætningen blandt organisationens specialister og fagpersoner?
  • Hvordan er kønssammensætningen i jeres forskellige afdelinger?
  • Hvordan er kønssammensætningen blandt jeres kunder?
  • Hvordan er kønssammensætningen hos jeres øvrige, eksterne interessenter?
  • Hvad skal der til for, at interessenterne føler sig værdsat og velkomne i jeres virksomhed?
  • Hvad skal der til for, at de får lyst til at indgå i en relation med jer – som samarbejdspartner, kunde eller medarbejder?


Svarene på disse spørgsmål og flere til kan have stor betydning for jeres kommunikations- og brandingstrategi og dermed for jeres forretningspotentiale nu og på den lange bane. Hvis jeres topledelse eksempelvis primært består af det ene køn, sender I ubevidst et signal til jeres interessenter om, hvilket køn jeres organisation har.


Med interessentanalysen kan vi sammen stille skarpere på, hvem I kommunikerer til, og hvordan I kan blive bedre til at kommunikere med det underrepræsenterede køn.


Når køn har større betydning end kompetencer, kvalifikationer og interesser, får vi ikke bragt alle talenter og potentialer i spil.

Maria Thiemer, konsulent i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)