WORKSHOP: TAG LIVTAG MED KØNSSTEREOTYPERNE - TIL GAVN FOR LÆRERNES ARBEJDSMILJØ, ELEVERNES FREMTID OG SKOLENS OMDØMME

Vi tilbyder workshops for skoleledere og -lærere. Formålet er at tage livtag med de kønsstereotyper, der hersker, ikke bare i folkeskolen, men hele vejen gennem uddannelsessystemet. Vi tror på, at I kan styrke elevernes trivsel, arbejdsmiljøet og karaktergennemsnittet ved at gå målrettet til værks.

  • KØNSSTEREOTYPERNE bliver indlært lige fra fødslen, cementeret i skolen, og sidenhen styrer de ubevidst menneskers adfærd i valget af ungdomsuddannelse, på erhvervsskolerne, i gymnasiet, på de lange videregående uddannelser og efterfølgende i både erhvervs- og privatlivet.


  • VI ER ALLE KØNSBLINDE, for vi er vokset op med bevidste og ubevidste forestillinger om, hvad der karakteriserer piger, drenge, kvinder og mænd. Imidlertid er der ifølge den anerkendte hjerneforsker Gina Ribbon stort set ikke nogen biologiske kønsforskelle på vores hjerner. Tværtimod er hjernen plastisk, idet den former sig efter omgivelsernes forventninger. Vores ubevidste forventninger gør, at vi lærer vores børn og unge, at piger ikke er så gode til matematik, og at drenge ikke kan sidde stille i timerne.


  • VORES UDDANNELSESSYSTEM ER et af de vigtigste steder at sætte ind, hvis vi skal gøre op med stereotype forventninger til køn. Potentialet er betragteligt, for hvis alle elever uanset køn får mulighed for at dyrke deres individuelle talenter og interesser, vil det påvirke både præstation, trivsel og karaktergennemsnit på jeres skole.


På den baggrund tilbyder vi at holde en workshop for lærere og relevante medarbejdere på jeres skole, hvor vi sammen stiller skarpt på køn- og kønsstereotyper i hverdagen. Workshoppen sætter jer i stand til at opnå større konsensus på lærerværelset om, hvordan I sammen og hver især kan arbejde med at bryde kønsstereotyperne til gavn for den enkelte elev og skolen som helhed.


På workshoppen præsenterer vi forskningsbaseret viden om køn, og tager samtidig direkte afsæt i jeres faglighed, oplevelser, hverdag og erfaringer. Vi er ikke i tvivl om, at det vil være effektivt at arbejde med lærernes forestillinger om køn, idet de på godt og ondt kan udvikle sig til selvopfyldende profetier hos børn og unge.


Workshoppen tager 3 timer inkl. pause. Forud for workshoppen får alle deltagerne mulighed for helt anonymt at udfylde et spørgeskema om kønsstereotyper, som vi vil præsentere resultatet af på selve workshoppen.


Når vi har afholdt workshoppen, vil I efterfølgende modtage et ide- og strategipapir med forslag til, hvordan jeres skole – eventuelt i samarbejde med os – på sjove og utraditionelle måder kan plukke lavthængende frugter og arbejde videre med effektivt at bryde kønsstereotyperne til gavn for børnene, læringen, karaktergennemsnittet og jeres skoles attraktivitet og branding.

Læs vores artikel 'Bølle-Bob skal finde læsebrillerne frem'


For nogle år siden blev Genderwises medstifter Anne-Mette Barfod interviewet til radioens P3 om, hvad der skulle til for at få flere drenge og mænd fremad i uddannelsessystemet. Hendes svar var, at både mænd og drenge skal finde læsebrillerne frem. Ingen bliver god til at spille fodbold uden at træne – og sådan er det også med det boglige.


I bogen 'Mette Murer: Jeg er jo bare mig' fortæller Mette Schak Dahlmann om, hvordan kønsstereotyper i folkeskolen har begrænset hende i at udfylde hendes naturlige talenter - blandt andet inden for fodbold og håndværk.


Bogen er skrevet af Anne-Mette Barfod, og den er redigeret af Via Chistensen - begge stiftere af Genderwise.


Læs mere om Mette Murer og find bogen