NY MÅLING: MANDESTEMMER FÅR 68 %

AF TALETIDEN I RADIOAVISEN

Hvis du tænder for Radioavisen kl. 12.00 på DR’s kanaler, vil du primært høre mandestemmer. En måling foretaget af Genderwise.dk dokumenterer, at mænd løber med 68 procent af den samlede taletid, mens kun 32 procent er forbeholdt kvindestemmer

Pressemeddelelse 6. september 2022, Genderwise


Det vakte opsigt i 1963, da den første kvinde nogensinde læste danskernes nyheder op i Radioavisen. I dag – næsten 60 år senere – fylder kvindestemmer fortsat væsentlig mindre end mandestemmer i Middagsradioavisen. Det viser en spritny måling gennemført af Genderwise.dk, der har specialiseret sig i kommunikation og branding med fokus på køn.


Undersøgelsen er gennemført i perioden 1.-31. august 2022 og bygger på en simpel tidstagning. Resultatet taler sit tydelige sprog, idet lytterne hører mandestemmer i 68 procent af tiden, mens kvinders stemmer kun fylder under en tredjedel af Middagsradioavisens sendetid.  


”Der er stor tyngde bag stemmen i Radioavisen, for det er den, der myndigt fortæller lytterne, hvordan landet ligger. Derfor er det problematisk, at det i mere end to tredjedele af tiden er en mands stemme, vi hører. Helt ubevidst får både kvindelige og mandlige lyttere et indtryk af, at mænds ord er af større betydning end kvinders,” påpeger Via Christensen, direktør hos Genderwise.dk. Hun gør opmærksom på, tallene dækker såvel værter som interviewpersoner i Radioavisen kl. 12.00:


”I vores måling har vi udelukkende fokus på, om der er tale om mande- eller kvindestemmer. Vi har altså ikke målt, hvilke emner hhv. mænd og kvinder beskæftiger sig med, når de medvirker i Radioavisen.”


Der er god plads til forbedring
Radioavisen gik i luften som ’Pressens Radioavis’ den 1. august 1926 og fik sit nuværende navn den 1. juli 1964. Selv om der i snart 60 år har været kvindelige studieværter, viser Genderwises måling, at der stadig er en god bid vej at gå, før der er en lige fordeling mellem mande- og kvindestemmer:


”Den nye undersøgelse peger på, at der er behov for mere taletid til kvinder i Radioavisen – specielt fordi udsendelsen bliver sendt på flere af DR’s kanaler og derfor går ud til et meget stort publikum. I forvejen viser undersøgelser, at kvinder er 

underrepræsenterede i medierne. Så sent som i juni 2022 gik CEVEA ud med en undersøgelse, der dokumenterer, at mænd også stadig dominerer debatspalterne. Samtidig er det primært mænd, der bliver interviewet som ekspertkilder.”


Via Christensen gør opmærksom på, at kvinder i dag er i overtal på universiteterne, hvorfor det er på høje tid, at kvinders stemmer kommer til at fylde mere både i Radioavisen og i nyhedsmedier i øvrigt:


”Det er, som om den ulige kønsfordeling er en dårlig vane i mediebranchen, der bare bliver ved med at hænge fast. Derfor er det så vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvordan vi sammen kan bryde kønsstereotyperne. Hvis kvindestemmer får lov til at fylde mere i Radioavisen, vil det styrke brandingen af kvinden som professionel,” siger hun.


”Samtidig er jeg ikke et sekund i tvivl om, at flere kvindestemmer både i Radioavisen og i andre seriøse nyhedsmedier vil inspirere stadig flere kvinder til at gå efter mere taletid.”

 

Sådan har vi gjort
Undersøgelsen er lavet ved gennemlytning af Middagsradioavisen på P1 hver dag i august måned 2022, og måling af, om en mand eller kvinde talte. Vi har brugt programmet Who’s talking, udviklet af Cathy Deng. Programmet kan også bruges til fx at registrere, hvem der taler mest på møder, i debatter osv. Det ligger på https://www.genderwise.dk/insight/talking. Vi noterede samtidig, om nyhedsværten var en mand eller en kvinde. Kun 3 af månedens 31 middagsradioaviser blev læst af en kvinde.