OM GENDERWISE

Genderwise brander din virksomhed, så du appellerer til de bedste kræfter uanset køn eller kønsorientering, og så du ikke går glip af vigtig talentmasse.


Vores metode er en 3-trinsraket, der består af en kortlægning af gevinsterne ved indsatsen, analyse af barriererne og udvikling af enkle, praktiske løsninger, der er lette at implementere. Vi er idemennesker og kommunikationsfolk, og vi tilbyder både kurser og peptalks, analyser og strategier samt konkrete kommunikationsprodukter i tekst, lyd og billede. Genderwise er et full service-bureau med den unikke vinkel, at vi inddrager kønsperpektivet, hvor det er relevant i opgaveløsningen.

HVAD BETYDER GENDERWISE?


Genderwise er et engelsk ord, som betyder ’efter køn’, ’i forhold til køn’ eller ’kønsmæssigt’. Første del af ordet, ’gender’, betyder ’køn’ i social for-stand, mens ’sex’ betyder biologisk køn. Når man taler om ligestilling, kønsrelaterede problema-tikker osv. på engelsk, bruger man ’gender’. På dansk betyder ’køn’ både socialt og biologisk køn.


Sidste del af ordet, ’wise’, svarer til den danske endelse ’-vis’ som i skiftevis (’på skift’) eller  

’tydeligvis (på en tydelig måde), og bruges om den måde, noget sker eller fremtræder på. Men ’wise’ er også et tillægsord, som betyder ’vis’ i, altså vidende, indsigtsfuld.


Både wise/vis = måde og wise/vis = vidende stam-mer fra det latinske udsagnsord ’videre’ som be-tyder ’at se’, og som har efterladt en lang række afledte ord og betydninger i sit kølvand, både på dansk, engelsk og andre moderne sprog – fx vis, vide, viden, vision.


Vi har valgt navnet Genderwise, fordi vi arbejder at fremelske viden og indsigt om ligestilling.

Stærke mænd, som virkelig er rollemodeller, har ikke brug for

at nedgøre kvinder for selv at føle sig magtfulde.

 

Michelle Obama